Get Adobe Flash player

ค้นหา

CKO

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี
เลขานุการกรม

ปฏิทิน

September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

Today 1

Yesterday 0

Week 4

Month 98

All 6771

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แบบสอบถาม

ท่านได้รับความรู้เพียงใดต่อการเข้าชมคลังความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

 


 


 

สายด่วนกรมชลประทาน

Facebook สลก.รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 11 เดือน

รวบรวมการใช้ราชาศัพท์ที่ควรรู้

รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนและการเป็นข้าราชการที่ดี

รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนมามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 28 ในรูปแบบ Online

 

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

วีดิทัศน์ นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ ฝบท.ลก. กรมชลประทาน บรรยายหัวข้อการเขียนหนังสือราชการ

 

รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 9/2563 (เดือนมาฆบูชา)

รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดการ 


รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 27
 

 

รายงานผลการอบรมการใช้งาน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ระบบการจัดการความรู้ ภายในกรมชลประทาน 

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2562

รายงานผลหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 26 

 

รายงานผลการถ่ายทอกองค์ความรู้หลังจากฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และใช้งานคู่มือการปฏิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกรมชลประทาน สามเสน


powerpoint ประกอบการโครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของกรมชลประทาน


สรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน การจัดการความรู้ในยุค RID No.1


สรุปโครงการฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกรมชลประทาน

 

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน

 

คู่มือปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่ 23

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 3

 

 


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 500 อาคารอาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ถนนสามเสน
การประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 500 อาคารอาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ถนนสามเสน


การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ของ สลก. ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมชั้น 3 อาคารอำนวยการ


วันที่ 22 เม.ย. 2559 ตัวแทนทีมงานการจัดการความรู้ KM จาก สมด.
และสลก. ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความรู้ KM Buddy ในปี 2559 (ครั้งที่ 2) 


สลก. จัดประชุมการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในกรม วันที่ 22 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน 

สำนักงานเลขานุการกรมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานชลประทานที่ 11 วันที่ 25 ก.พ. 2559


สำนักงานเลขานุการกรมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านงานสารบรรณกับกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
วันที่ 16 ก.พ. 2559

ฝบน. และสบนก. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ
ประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2557 และรับเกียรติบัตรผู้ผ่าน
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 13 ก.พ. 2558

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Web master : Sittipong Saisawat

Email : chunmawin@gmail.com

Tel. 0 2241 2690  #2750