Get Adobe Flash player

ค้นหา

CKO

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี
เลขานุการกรม

ปฏิทิน

May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

Today 6

Yesterday 2

Week 15

Month 105

All 6271

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แบบสอบถาม

ท่านได้รับความรู้เพียงใดต่อการเข้าชมคลังความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

 


 


 

สายด่วนกรมชลประทาน

Facebook สลก.


รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 7 เดือน

รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 9/2563 (เดือนมาฆบูชา)

รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดการ 


รายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 27
 

 

รายงานผลการอบรมการใช้งาน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ระบบการจัดการความรู้ ภายในกรมชลประทาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน

รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2562

รายงานผลหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 26 

 

รายงานผลการถ่ายทอกองค์ความรู้หลังจากฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และใช้งานคู่มือการปฏิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โครงการฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกรมชลประทาน สามเสน


powerpoint ประกอบการโครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของกรมชลประทาน


สรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน การจัดการความรู้ในยุค RID No.1


สรุปโครงการฝึกอบรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกรมชลประทาน

 

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน

 

คู่มือปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่ 23

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 3

 

 


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 500 อาคารอาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ถนนสามเสน
การประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 500 อาคารอาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ถนนสามเสน


การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ของ สลก. ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมชั้น 3 อาคารอำนวยการ


วันที่ 22 เม.ย. 2559 ตัวแทนทีมงานการจัดการความรู้ KM จาก สมด.
และสลก. ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความรู้ KM Buddy ในปี 2559 (ครั้งที่ 2) 


สลก. จัดประชุมการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในกรม วันที่ 22 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน 

สำนักงานเลขานุการกรมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานชลประทานที่ 11 วันที่ 25 ก.พ. 2559


สำนักงานเลขานุการกรมเป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านงานสารบรรณกับกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
วันที่ 16 ก.พ. 2559

ฝบน. และสบนก. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ
ประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2557 และรับเกียรติบัตรผู้ผ่าน
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 13 ก.พ. 2558

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Web master : Sittipong Saisawat

Email : chunmawin@gmail.com

Tel. 0 2241 2690  #2750