กรมชลประทาน ถนนสามเสน กทม. 10300
rid.secret@gmail.com

0 2241 2690
#2750

สำนักงานเลขานุการกรม
ที่อยู่:
811 ตึกอำนวยการชั้น 2 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
จ.กรุงเทพฯ
10300
ไทย
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ 0-2241-2690
โทรสาร:
โทรสาร 0-2243-6966
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

2020 © Xcar. All Rights Reserved.