ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

secret10-03-64ดาวน์โหลด

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วทุกอาคาร ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ Covid-19

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่า […]

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วทุกอาคาร ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ Covid-19 วันที่ 26 ธันวาคม 2563

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่า [...]