กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กทม. 10300

0 2241 0965 #2209
rid.secret@gmail.com

ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม
ที่อยู่:
811 ตึกอำนวยการชั้น 2 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
จ.กรุงเทพฯ
10300
ไทย
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ 0-2241-0965
โทรสาร:
โทรสาร