Get Adobe Flash player

Facebook ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

Login Form

เนื้อหา

งานช่วงไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการจัดทำ Face Shield สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19
วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการขัดล้าง ทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในกรมชลประทาน สามเสน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ. ศ. 2563 กรมชลประทานโดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ ลิฟท์โดยสาร และพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ภายในกรมชลประทาน ถนนสามเสน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมชลประทาน 
 
 
 
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการเช็ดทำความสะอาด ประตูลูกบิด ราวบันได ลิฟท์โดยสาร และ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานเลขานุการกรม โดย ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการเติมน้ำจุลินทรีย์ ลงใน โถชักโครก อ่างล้างจาน และท่อระบายน้ำ ภายในอาคารต่างๆ เพื่อบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นสิ่งปฏิกูล อย่างต่อเนื่อง
 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ สำนักงาน​เลขานุการกรม ได้มอบหมายให้นายประสาร พุทธโอวาท ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 ประดิษฐ์อุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ ไว้บริการในหน่วยงาน ลดการสัมผัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทำความสะอาดห้องประชุมกรมชลประทาน โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นทางเดิน โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน รวมถึงลูกบิดประตูที่เป็นจุดเสี่ยงสัมผัสอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บันได ระเบียง และโถงทางเดินตามอาคารต่างๆ ภายในกรมชลประทาน สามเสน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 อย่างต่อเนื่อง


 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดแมลงและยุงลายในบริเวณจุดเสี่ยงของการเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในกรมชลประทาน ถนนสามเสน เพื่อป้องกัน การถูกแมลงกัดต่อยและไข้เลือดออก

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ 2563 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทำความสะอาดห้องสมุด พื้นที่ส่วนกลาง เช่น ลิฟต์ บันได ระเบียง และโถงชั้น 1 ตามอาคารต่างๆ ภายในกรมชลประทาน สามเสน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 อย่างต่อเนื่อง

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ. ศ. 2563 กรมชลประทานโดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ ลิฟท์โดยสาร และพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ภายในกรมชลประทาน ถนนสามเสน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 กรมชลประทาน


วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการ ขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำรอบอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน


วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตดุสิตเข้าตรวจ ระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้งของกรมชลประทาน สามเสน


วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ. ศ. 2563 กรมชลประทานโดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ ลิฟท์โดยสาร และพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ภายในกรมชลประทาน ถนนสามเสน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 กรมชลประทาน
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ. ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการทำความสะอาดและขัดล้างพื้นพรมห้องประชุมธารทิพย์ 01 และทำความสะอาดบันได ระเบียง โคมไฟ พร้อมเช็ดกระจก อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน
 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ ดำเนินการ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและเติมน้ำ จุลินทรีย์ เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยบำบัดคุณภาพของน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์


วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการกวาด ล้าง ทำความสะอาดถนนภายในกรมชลประทาน สามเสน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และลดฝุ่นละออง​บนพื้นผิวถนน


 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทำความสะอาดห้องประชุมกรมชลประทาน โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นทางเดิน โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน รวมถึงลูกบิดประตูที่เป็นจุดเสี่ยงสัมผัสอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 ( สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในกรมชลประทาน สามเสน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง


วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ. ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการขัดล้างบันได และเช็ดกระจก โถงชั้น1 อาคารอำนวยการ และ ขัดล้างระเบียงชั้น6 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน


วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่บริเวณด้านหลังอาคารอำนวยการและลานจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน


วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ ดำเนินการเติมน้ำจุลินทรีย์ เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยบำบัดคุณภาพของน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งของห้องน้ำ ระหว่างชั้น 7 และชั้น 8 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน


 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 ( สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในกรมชลประทาน สามเสน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายพนักงานจ้างเหมาบริการ ก่อนเข้าปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันและต่อเนื่อง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมชลประทาน
สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการซ่อมแซมรอยรั่วของหลังคา อาคารที่พักพนักงานขับรถยนต์ และซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุด ของห้องส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนัก​งานเลขานุการกรม

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ดำเนินการซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งของห้องน้ำ ระหว่างชั้น 4 และชั้น 5 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน


ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม มอบหมายให้สายตรวจกรมเดินตรวจตราความเรียบร้อยของอาคารร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกเวลาราชการ เป็นประจำทุกวันและต่อเนื่อง เพื่อรักษาความปลอดภัย ของสถานที่ราชการ กรมชลประทาน สามเสน 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณอาคารสโมสรและอาคารโรงอาหารกรมชลประทาน สามเสน
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการจัดเตรียมดินเพาะชำจากการหมักเศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง และน้ำหมักชีวภาพ สำหรับเพาะชำต้นไม้ ใช้ปลูกใหม่และทดแทนต้นเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่สวนหย่อม กรมชลประทาน สามเสน 

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 ( สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในกรมชลประทาน สามเสน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทำความสะอาดห้องประชุมกรมชลประทาน โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นทางเดิน โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน รวมถึงลูกบิดประตูที่เป็นจุดเสี่ยงสัมผัสอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ มอบหมายให้สายตรวจกรมปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจสามเสน ดำเนินการตรวจพื้นที่ภายในกรมชลประทาน สามเสน เพื่อรักษาความปลอดภัย ทั้งยังมีการอบรม และส่งมอบงานระหว่างผลัดของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทเอกชนที่กรมจ้างเหมาบริการดำเนินการรักษาความปลอดภัย เป็นประจำทุกวันและต่อเนื่อง


งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 


วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ. ศ. 2563 กรมชลประทานโดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ ลิฟท์โดยสาร และพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ภายในกรมชลประทาน ถนนสามเสน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 กรมชลประทาน


วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ 2563 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ลิฟต์ บันได ระเบียง และโถงชั้น 1 ตามอาคารต่างๆ ภายในกรมชลประทาน สามเสน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 อย่างต่อเนื่อง

 

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ 2563 สำนักงานเลขานุการกรมโดย ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จุดพักกิ่งไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ภายในกรมชลประทานสามเสน
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวทางเท้า บริเวณอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน


สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 


 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดแมลงและยุงลายในบริเวณจุดเสี่ยงของการเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในกรมชลประทาน ถนนสามเสน เพื่อป้องกัน การถูกแมลงกัดต่อยและไข้เลือดออก

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ 2563 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทำความสะอาดตู้ปันสุข และพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ลิฟต์ บันได ระเบียง และโถงชั้น 1 อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติกำภูและอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 อย่างต่อเนื่อง

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 ( สามเสน)​ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรมชลประทาน 

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 25563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยสวดอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาด บริเวณ ลานพระรูปร.5 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในกรมชลประทาน สามเสน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ 2563
 วันที่ 8- 9 มิถุนายน พ.ศ 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ ดำเนินการขัดล้างเช็ดกระจกภายนอก อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ 2563 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทำความสะอาดตู้ปันสุข และขัดล้างบันได เช็ดกระจก โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 อย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการซ่อมแซมทากันซึมน้ำรั่วรางน้ำอาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน 

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 ( สามเสน)​ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรมชลประทาน


สำนักงานเลขานุการกรม โดยสวนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการติดตั้งจุดคัดกรอง และลงทะเบียน บุคคลภายนอก ที่เข้ามาออกกำลังกายภายในกรมชลประทาน สามเสน ตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -​19 กรมชลประทาน เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายสมชาย  ควรบำรุง

ผอส.๑ ลก.

ปฏิทิน

October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Clock

จำนวนผู้เข้าชม

Today 10

Yesterday 12

Week 22

Month 180

All 18355

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.

 

 สายด่วนกรมชลประทาน