Get Adobe Flash player

Facebook ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

Login Form

เนื้อหา

งานช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม 
โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปูหญ้า บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการฉีดน้ำผสมน้ำยาEM ล้างพื้นบริเวณสวนหย่อม ด้านหน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน สามเสน
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 ส่วนอาคารสถานที่ที่1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทาสีขอบทางด้วยสีจราจร ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน
 
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาด บันไดและโถงทางเดิน อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการปรับพื้นผิวเทคอนกรีตที่จอดรถ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ประสานสำนักงานเขตดุสิต เข้าดำเนินการฉีดสารเคมีเพื่อกำจัดแมลงและยุงลายภายในบริเวณ กรมชลประทาน สามเสน 
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาด ขัด ถูห้องน้ำ และเทน้ำยา EM อาคารสำนักงานภายใน กรมชลประทาน สามเสน

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการ ปัดหยากไย่ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน เพื่อความสะอาด และลดปริมาณฝุ่นละออง


วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ เนื่องในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ กรมชลประทาน สามเสน


วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้าง ขอบทางเท้าหน้าด้านกรม กรมชลประทาน สามเสน


วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่1 (สามเสน) ประสานสำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการเทหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสีย


งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562


 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการปรับปรุงทาสีเส้นจราจร ภายในกรมชลประทาน สามเสน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ภายในกรมชลประทาน สามเสน

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดพื้น ชั้น 1 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) ดำเนินการติดตั้งโคมไฟสป๊อตไลท์โซล่าเซลล์ เพื่อให้แสงสว่างบริเวณท่าเรือกรมชลประทาน สามเสน อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ภายในกรมชลประทาน สามเสน


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ อ่างล้างมือ ห้องน้ำชายชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ อ่างล้างมือ ห้องน้ำชาย-หญิงชั้น 1 และซ่อมแซมฝ้าห้องน้ำชายชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน


วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างบันไดหนีไฟ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และขัดพื้นชั้น 1 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน 
วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการติดหลอดไฟเพิ่มความสว่างในห้องประชุมกรม อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน 
วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการอัดน้ำยากำจัดปลวกรอบอาคาร ภายในกรมชลประทาน สามเสน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการทำน้ำหมัก ชีวภาพเพื่อใช้ใน กรมชลประทาน สามเสน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการเก็บเศษวัสดุ กิ่งไม้และใบไม้ บริเวณตึกแขก รอบอาคาร21 กรมชลประทาน สามเสน


วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการ ล้างขัดพื้น และเทน้ำจุลินทรีย์ ลงชักโครก และท่อระบายน้ำ เพื่อทำความสะอาดและเติมจุลินทรีย์ในระบบน้ำทิ้ง อาคารอำนวยการ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน


 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณชั้น 6 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งบริเวณโรงอาหาร อาคารสโมสร กรมชลประทาน สามเสน
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) ดำเนินการเทน้ำหมักชีวภาพลงท่อระบายน้ำเสียหน้าอาคารสโมสร กรมชลประทาน สามเสน
วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม 
โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการลอกท่อทำความสะอาดระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรกรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 3 -4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการ ปัดหยากไย่ 
ขัดล้างทำความสะอาด ระเบียงอาคาร บันไดหนีไฟ บันไดทางเดินและลิฟท์โดยสาร อาคารอำนวยการ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรมโดย ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการ หั่นย่อยกิ่งไม้และใบไม้ด้วยเครื่องหั่นย่อย เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักใช้บำรุงรักษาต้นไม้ภายในกรมชลประทาน สามเสน
สำนักงานเลขานุการกรม โดนส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) ดำเนินการขัดล้างระเบียง บันได พื้นที่ส่วนกลางชั้น 1 2 และ4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

 

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายสมชาย  ควรบำรุง

ผอส.๑ ลก.

ปฏิทิน

September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Clock

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Yesterday 13

Week 29

Month 343

All 18173

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.

 

 สายด่วนกรมชลประทาน