Get Adobe Flash player

Facebook ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

Login Form

 

สารจาก CKO สำนักงานเลขานุการกรมปี พ.ศ.2560
 

 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย กรมชลประทาน สามเสน

 คู่มือการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ กรมชลประทาน สามเสน

ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

  แผนผังเส้นทางจราจรขณะมีการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ

  ประกาศเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และการจราจรเนื่องจากผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมน้ำ 

  DOWNLOAD แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1สามเสน  

  ประกาศกรมชลประทาน เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงา

  มติที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

 

 

 


วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง โดยวิทยากรจากสถานนีดับเพลิงสามเสน เป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรมและบรรยาย ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน และอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายสมชาย
ควรบำรุง ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) กรมชลประทาน ตรวจดูพื้นที่ปรับปรุงงานก่อสร้างอาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีการแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทต่างๆ โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เข้าร่วมงาน ณ บลูโอ ริทึม แอนด์ โบว์ เอสพลานาด แคราย ชั้น 4 จังหวัดนนทบุรี

 ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งานช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

งานช่วงไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561 

งานช่วงไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561

 
  
 

 

ส่วนอาคารสถานที่ที่1 สามเสน

  
งานบริการจ้างเหมากำจัดปลวกภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน
 
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
พื้นที่เข้าบริการมีดังนี้
1.กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
2.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
3.สำนักบริหารโครงการ
4.ส่วนการพิมพ์ สำนักงานเลขานุการกรม
5.สำนักกฎหมายและที่ดิน

ประจำเดือน สิงหาคม 2560
พื้นที่เข้าบริการมีดังนี้
1.สำนักบริหารโครงการ
2.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
3.สำนักกฎหมายและที่ดิน
 

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายสมชาย  ควรบำรุง

ผอส.๑ ลก.

Clock

จำนวนผู้เข้าชม

Today 2

Yesterday 5

Week 2

Month 140

All 3752

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.

 

 สายด่วนกรมชลประทาน