Get Adobe Flash player

Facebook ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

Login Form

  

 
สารจาก CKO สำนักงานเลขานุการกรมปี พ.ศ.2560
 

 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย กรมชลประทาน สามเสน

 คู่มือการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ กรมชลประทาน สามเสน

ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

  แผนผังเส้นทางจราจรขณะมีการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ

  ประกาศเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และการจราจรเนื่องจากผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมน้ำ 

  DOWNLOAD แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1สามเสน  

  ประกาศกรมชลประทาน เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงา

  มติที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ ประจำอาคารหลัก ภายในกรมชลประทาน สามเสน อีกทั้งได้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาคารอำนวยการ ตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big cleaning Day  และกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10  ณ กรมชลประทาน สามเสน


วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง โดยวิทยากรจากสถานนีดับเพลิงสามเสน เป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรมและบรรยาย ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน และอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายสมชาย
ควรบำรุง ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) กรมชลประทาน ตรวจดูพื้นที่ปรับปรุงงานก่อสร้างอาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 

 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 

 

งานช่วงไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดกระจกบริเวณชั้น1 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟที่ชำรุดและนำไปติดตั้งบริเวณ สวนหย่อม ด้านหน้าอาคารกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน สามเสน
 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการปัดหยากไย่ อาคารอำนวยการ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า บริเวณหน้ากรมชลประทาน สามเสน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า บริเวณหน้ากรมชลประทาน สามเสน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน 
งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 
ประจำเดือน มกราคม 2563
 
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดบันได โถงทางเดิน ระเบียงทางเดิน และเช็ดกระจก ชั้น 1 และ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ และดำเนินการขัด ล้างลานสวนหย่อมและระเบียงชั้น 1 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน สามเสน

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวฟุตบาท บริเวณรอบ อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน


วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดห้องไปรษณีย์เดิม และเช็ดกระจกบริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างโถงชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
 
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดพื้น และเช็ดกระจก บริเวณชั้น 1 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรมโดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ดำเนินการทาสีรั้วที่เป็นสนิมบริเวณด้านข้างอาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการเติมจุลินทรีย์ EM ในรางระบายน้ำทิ้งบริเวณหน้าอาคารสวัสดิการ และหน้าอาคารสโมสรกรมชลประทาน เพื่อบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็น
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ด้านหลังอาคารทะเบียนที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน

งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการขัดล้างบันไดหนีไฟและระเบียงชั้น1 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทาน สามเสน 
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการขัดล้างพื้นชั้น 2 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการล้างพื้นถนนบริเวณด้านหน้าอาคารสวัสดิการกรมชลประทานด้วยน้ำจุลินทรีย์ EM
สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดลูกบิดประตู มือจับราวบันได โถสุขภัณฑ์ สายฉีดชำระ และ ลิฟท์โดยสาร ภายในอาคารของกรมชลประทาน สามเสน


วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการทำความสะอาด ลูกบิดประตู ราวบันไดลิฟท์โดยสารและ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง


วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ ภายในกรมชลประทาน สามเสน


 วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ ดำเนินการ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและเติมน้ำ จุลินทรีย์ เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยบำบัดคุณภาพของน้ำทิ้ง


วันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1( สามเสน)​ ดำเนินการล้างทำความสะอาดหลังคาบริเวณกองแพทย์ กรมชลประทาน สามเสน


 วันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการทำความสะอาด ลูกบิด มือจับประตู ราวบันได ลิฟท์โดยสาร และ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ภายในกรมชลประทาน สามเสน อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการแพร่ระบาด ของไวรัสCOVID-2019


 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการ ขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำรอบอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน


 

 

ส่วนอาคารสถานที่ที่1 สามเสน

งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563

 

1. สำนักบริหารโครงการ
    - ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ (อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 14)
    - ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินโครงการ (อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 14)
    - ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ (อาคารริมน้ำ)   

2. สำนักกฎหมายและที่ดิน
   - อาคารสำนักงานกฎหมายและที่ดิน 

3. กลุ่มตรวจสอบภายใน
   - อาคารกลุ่มตรวจสอบภายใน 

4. สำนักงานเลขานุการกรม
    - อาคารที่ทำการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

 5. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
    - ฝ่ายวิศวกรรม ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด (อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 2)

6. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    - ฝ่ายบริหารทั่วไป (อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 1)

7. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
    - อาคารกลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
    - อาคารฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา

8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - ฝ่ายบริหารทั่วไป (อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 2-5) 

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายสมชาย  ควรบำรุง

ผอส.๑ ลก.

ปฏิทิน

March 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Clock

จำนวนผู้เข้าชม

Today 3

Yesterday 4

Week 3

Month 324

All 14550

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.

 

 สายด่วนกรมชลประทาน