Get Adobe Flash player

Facebook ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

Login Form

  

 
สารจาก CKO สำนักงานเลขานุการกรมปี พ.ศ.2560
 

 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย กรมชลประทาน สามเสน

 คู่มือการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ กรมชลประทาน สามเสน

ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

  แผนผังเส้นทางจราจรขณะมีการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ

  ประกาศเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และการจราจรเนื่องจากผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมน้ำ 

  DOWNLOAD แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1สามเสน  

  ประกาศกรมชลประทาน เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงา

  มติที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ ประจำอาคารหลัก ภายในกรมชลประทาน สามเสน อีกทั้งได้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาคารอำนวยการ ตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big cleaning Day  และกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10  ณ กรมชลประทาน สามเสน


วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง โดยวิทยากรจากสถานนีดับเพลิงสามเสน เป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรมและบรรยาย ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน และอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายสมชาย
ควรบำรุง ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) กรมชลประทาน ตรวจดูพื้นที่ปรับปรุงงานก่อสร้างอาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 

 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 

 

งานช่วงไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดกระจกบริเวณชั้น1 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟที่ชำรุดและนำไปติดตั้งบริเวณ สวนหย่อม ด้านหน้าอาคารกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน สามเสน
 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการปัดหยากไย่ อาคารอำนวยการ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า บริเวณหน้ากรมชลประทาน สามเสน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า บริเวณหน้ากรมชลประทาน สามเสน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน 
งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 
ประจำเดือน มกราคม 2563
 
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดบันได โถงทางเดิน ระเบียงทางเดิน และเช็ดกระจก ชั้น 1 และ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ และดำเนินการขัด ล้างลานสวนหย่อมและระเบียงชั้น 1 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน สามเสน

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวฟุตบาท บริเวณรอบ อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน


วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดห้องไปรษณีย์เดิม และเช็ดกระจกบริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างโถงชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
 
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดพื้น และเช็ดกระจก บริเวณชั้น 1 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรมโดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ดำเนินการทาสีรั้วที่เป็นสนิมบริเวณด้านข้างอาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการเติมจุลินทรีย์ EM ในรางระบายน้ำทิ้งบริเวณหน้าอาคารสวัสดิการ และหน้าอาคารสโมสรกรมชลประทาน เพื่อบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็น
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ด้านหลังอาคารทะเบียนที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน

งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการขัดล้างบันไดหนีไฟและระเบียงชั้น1 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานกรมชลประทาน สามเสน 
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการขัดล้างพื้นชั้น 2 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการล้างพื้นถนนบริเวณด้านหน้าอาคารสวัสดิการกรมชลประทานด้วยน้ำจุลินทรีย์ EM
สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดลูกบิดประตู มือจับราวบันได โถสุขภัณฑ์ สายฉีดชำระ และ ลิฟท์โดยสาร ภายในอาคารของกรมชลประทาน สามเสน


วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการทำความสะอาด ลูกบิดประตู ราวบันไดลิฟท์โดยสารและ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง


วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ ภายในกรมชลประทาน สามเสน


 วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ ดำเนินการ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและเติมน้ำ จุลินทรีย์ เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยบำบัดคุณภาพของน้ำทิ้ง


วันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1( สามเสน)​ ดำเนินการล้างทำความสะอาดหลังคาบริเวณกองแพทย์ กรมชลประทาน สามเสน


 วันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)​ ดำเนินการทำความสะอาด ลูกบิด มือจับประตู ราวบันได ลิฟท์โดยสาร และ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ภายในกรมชลประทาน สามเสน อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการแพร่ระบาด ของไวรัสCOVID-2019


 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)​ดำเนินการ ขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำรอบอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน


 

 

ส่วนอาคารสถานที่ที่1 สามเสน

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
ดำเนินการปัดหยากไย่ อาคารอำนวยการ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

 

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายสมชาย  ควรบำรุง

ผอส.๑ ลก.

ปฏิทิน

March 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Clock

จำนวนผู้เข้าชม

Today 3

Yesterday 4

Week 3

Month 324

All 14550

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.

 

 สายด่วนกรมชลประทาน