Get Adobe Flash player

Facebook ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

Login Form

 

สารจาก CKO สำนักงานเลขานุการกรมปี พ.ศ.2560
 

 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย กรมชลประทาน สามเสน

 คู่มือการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ กรมชลประทาน สามเสน

ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

  แผนผังเส้นทางจราจรขณะมีการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ

  ประกาศเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และการจราจรเนื่องจากผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมน้ำ 

  DOWNLOAD แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1สามเสน  

  ประกาศกรมชลประทาน เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงา

  มติที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big cleaning Day  และกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10  ณ กรมชลประทาน สามเสน


วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง โดยวิทยากรจากสถานนีดับเพลิงสามเสน เป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรมและบรรยาย ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน และอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายสมชาย
ควรบำรุง ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) กรมชลประทาน ตรวจดูพื้นที่ปรับปรุงงานก่อสร้างอาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีการแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทต่างๆ โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เข้าร่วมงาน ณ บลูโอ ริทึม แอนด์ โบว์ เอสพลานาด แคราย ชั้น 4 จังหวัดนนทบุรี

 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม 
โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปูหญ้า บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการฉีดน้ำผสมน้ำยาEM ล้างพื้นบริเวณสวนหย่อม ด้านหน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน สามเสน
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 ส่วนอาคารสถานที่ที่1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทาสีขอบทางด้วยสีจราจร ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน
 
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาด บันไดและโถงทางเดิน อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการปรับพื้นผิวเทคอนกรีตที่จอดรถ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ประสานสำนักงานเขตดุสิต เข้าดำเนินการฉีดสารเคมีเพื่อกำจัดแมลงและยุงลายภายในบริเวณ กรมชลประทาน สามเสน 
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาด ขัด ถูห้องน้ำ และเทน้ำยา EM อาคารสำนักงานภายใน กรมชลประทาน สามเสน

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการ ปัดหยากไย่ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน เพื่อความสะอาด และลดปริมาณฝุ่นละออง


วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ เนื่องในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ กรมชลประทาน สามเสน


วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้าง ขอบทางเท้าหน้าด้านกรม กรมชลประทาน สามเสน


วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่1 (สามเสน) ประสานสำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการเทหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสีย


งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562


 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการปรับปรุงทาสีเส้นจราจร ภายในกรมชลประทาน สามเสน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ภายในกรมชลประทาน สามเสน

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดพื้น ชั้น 1 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) ดำเนินการติดตั้งโคมไฟสป๊อตไลท์โซล่าเซลล์ เพื่อให้แสงสว่างบริเวณท่าเรือกรมชลประทาน สามเสน อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ภายในกรมชลประทาน สามเสน


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ อ่างล้างมือ ห้องน้ำชายชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ อ่างล้างมือ ห้องน้ำชาย-หญิงชั้น 1 และซ่อมแซมฝ้าห้องน้ำชายชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน


วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างบันไดหนีไฟ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และขัดพื้นชั้น 1 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน 
วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการติดหลอดไฟเพิ่มความสว่างในห้องประชุมกรม อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน 
วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการอัดน้ำยากำจัดปลวกรอบอาคาร ภายในกรมชลประทาน สามเสน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการทำน้ำหมัก ชีวภาพเพื่อใช้ใน กรมชลประทาน สามเสน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการเก็บเศษวัสดุ กิ่งไม้และใบไม้ บริเวณตึกแขก รอบอาคาร21 กรมชลประทาน สามเสน


วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการ ล้างขัดพื้น และเทน้ำจุลินทรีย์ ลงชักโครก และท่อระบายน้ำ เพื่อทำความสะอาดและเติมจุลินทรีย์ในระบบน้ำทิ้ง อาคารอำนวยการ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน


 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณชั้น 6 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งบริเวณโรงอาหาร อาคารสโมสร กรมชลประทาน สามเสน
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) ดำเนินการเทน้ำหมักชีวภาพลงท่อระบายน้ำเสียหน้าอาคารสโมสร กรมชลประทาน สามเสน
วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม 
โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการลอกท่อทำความสะอาดระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรกรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 3 -4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการ ปัดหยากไย่ 
ขัดล้างทำความสะอาด ระเบียงอาคาร บันไดหนีไฟ บันไดทางเดินและลิฟท์โดยสาร อาคารอำนวยการ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรมโดย ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการ หั่นย่อยกิ่งไม้และใบไม้ด้วยเครื่องหั่นย่อย เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักใช้บำรุงรักษาต้นไม้ภายในกรมชลประทาน สามเสน
สำนักงานเลขานุการกรม โดนส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) ดำเนินการขัดล้างบันได อาคารอำนวยการ และระเบียง อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภูกรมชลประทาน สามเสน
 วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) ดำเนินการขัดล้างระเบียง บันได พื้นที่ส่วนกลางชั้น 1 2 และ4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

 

ส่วนอาคารสถานที่ที่1 สามเสน

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)
ดำเนินการเทน้ำหมักชีวภาพลงท่อระบายน้ำเสียหน้าอาคารสโมสร กรมชลประทาน สามเสน 

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายสมชาย  ควรบำรุง

ผอส.๑ ลก.

ปฏิทิน

January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Clock

จำนวนผู้เข้าชม

Today 0

Yesterday 13

Week 32

Month 350

All 13720

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.

 

 สายด่วนกรมชลประทาน