Get Adobe Flash player

Facebook ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

Login Form

 

สารจาก CKO สำนักงานเลขานุการกรมปี พ.ศ.2560
 

 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย กรมชลประทาน สามเสน

 คู่มือการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ กรมชลประทาน สามเสน

ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

  แผนผังเส้นทางจราจรขณะมีการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ

  ประกาศเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และการจราจรเนื่องจากผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมน้ำ 

  DOWNLOAD แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1สามเสน  

  ประกาศกรมชลประทาน เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงา

  มติที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big cleaning Day  และกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10  ณ กรมชลประทาน สามเสน


วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง โดยวิทยากรจากสถานนีดับเพลิงสามเสน เป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรมและบรรยาย ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน และอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายสมชาย
ควรบำรุง ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) กรมชลประทาน ตรวจดูพื้นที่ปรับปรุงงานก่อสร้างอาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีการแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทต่างๆ โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เข้าร่วมงาน ณ บลูโอ ริทึม แอนด์ โบว์ เอสพลานาด แคราย ชั้น 4 จังหวัดนนทบุรี

 ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม
โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปูหญ้า บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการฉีดน้ำผสมน้ำยาEM ล้างพื้นบริเวณสวนหย่อม ด้านหน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน สามเสน
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 ส่วนอาคารสถานที่ที่1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทาสีขอบทางด้วยสีจราจร ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน
 
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาด บันไดและโถงทางเดิน อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการปรับพื้นผิวเทคอนกรีตที่จอดรถ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ประสานสำนักงานเขตดุสิต เข้าดำเนินการฉีดสารเคมีเพื่อกำจัดแมลงและยุงลายภายในบริเวณ กรมชลประทาน สามเสน 
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาด ขัด ถูห้องน้ำ และเทน้ำยา EM อาคารสำนักงานภายใน กรมชลประทาน สามเสน

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการ ปัดหยากไย่ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน เพื่อความสะอาด และลดปริมาณฝุ่นละออง


วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ เนื่องในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ กรมชลประทาน สามเสน


วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้าง ขอบทางเท้าหน้าด้านกรม กรมชลประทาน สามเสน


วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่1 (สามเสน) ประสานสำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการเทหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสีย


งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562


 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการปรับปรุงทาสีเส้นจราจร ภายในกรมชลประทาน สามเสน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ภายในกรมชลประทาน สามเสน

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดพื้น ชั้น 1 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน


 

ส่วนอาคารสถานที่ที่1 สามเสน

วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 ส่วนอาคารสถานที่ที่1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม
ดำเนินการทาสีขอบทางด้วยสีจราจร ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายสมชาย  ควรบำรุง

ผอส.๑ ลก.

ปฏิทิน

November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Clock

จำนวนผู้เข้าชม

Today 0

Yesterday 13

Week 24

Month 90

All 12792

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.

 

 สายด่วนกรมชลประทาน