Get Adobe Flash player

Facebook ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

Login Form

 

สารจาก CKO สำนักงานเลขานุการกรมปี พ.ศ.2560
 

 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย กรมชลประทาน สามเสน

 คู่มือการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ กรมชลประทาน สามเสน

ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

  แผนผังเส้นทางจราจรขณะมีการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ

  ประกาศเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และการจราจรเนื่องจากผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมน้ำ 

  DOWNLOAD แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1สามเสน  

  ประกาศกรมชลประทาน เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงา

  มติที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big cleaning Day  และกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10  ณ กรมชลประทาน สามเสน


วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง โดยวิทยากรจากสถานนีดับเพลิงสามเสน เป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรมและบรรยาย ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน และอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายสมชาย
ควรบำรุง ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) กรมชลประทาน ตรวจดูพื้นที่ปรับปรุงงานก่อสร้างอาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีการแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทต่างๆ โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เข้าร่วมงาน ณ บลูโอ ริทึม แอนด์ โบว์ เอสพลานาด แคราย ชั้น 4 จังหวัดนนทบุรี

 ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม
โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปูหญ้า บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการฉีดน้ำผสมน้ำยาEM ล้างพื้นบริเวณสวนหย่อม ด้านหน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน สามเสน
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 ส่วนอาคารสถานที่ที่1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการทาสีขอบทางด้วยสีจราจร ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน
 
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาด บันไดและโถงทางเดิน อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการปรับพื้นผิวเทคอนกรีตที่จอดรถ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ประสานสำนักงานเขตดุสิต เข้าดำเนินการฉีดสารเคมีเพื่อกำจัดแมลงและยุงลายภายในบริเวณ กรมชลประทาน สามเสน 
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาด ขัด ถูห้องน้ำ และเทน้ำยา EM อาคารสำนักงานภายใน กรมชลประทาน สามเสน

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการ ปัดหยากไย่ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน เพื่อความสะอาด และลดปริมาณฝุ่นละออง


วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ เนื่องในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ กรมชลประทาน สามเสน


วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้าง ขอบทางเท้าหน้าด้านกรม กรมชลประทาน สามเสน


วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่1 (สามเสน) ประสานสำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการเทหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ เพื่อบำบัดน้ำเสีย


งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (ฉีดพ่นสเปรย์) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562


 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการปรับปรุงทาสีเส้นจราจร ภายในกรมชลประทาน สามเสน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ภายในกรมชลประทาน สามเสน

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดพื้น ชั้น 1 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ และอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน


 

ส่วนอาคารสถานที่ที่1 สามเสน

วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 ส่วนอาคารสถานที่ที่1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม จัดเจ้าหน้าที่
ขัด ล้างทำความสะอาดลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายสมชาย  ควรบำรุง

ผอส.๑ ลก.

ปฏิทิน

November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Clock

จำนวนผู้เข้าชม

Today 0

Yesterday 13

Week 24

Month 90

All 12792

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.

 

 สายด่วนกรมชลประทาน