Get Adobe Flash player

Facebook ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

Login Form

 

สารจาก CKO สำนักงานเลขานุการกรมปี พ.ศ.2560
 

 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย กรมชลประทาน สามเสน

 คู่มือการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ กรมชลประทาน สามเสน

ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

  แผนผังเส้นทางจราจรขณะมีการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ

  ประกาศเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และการจราจรเนื่องจากผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมน้ำ 

  DOWNLOAD แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1สามเสน  

  ประกาศกรมชลประทาน เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงา

  มติที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big cleaning Day  และกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10  ณ กรมชลประทาน สามเสน


วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง โดยวิทยากรจากสถานนีดับเพลิงสามเสน เป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรมและบรรยาย ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน และอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายสมชาย
ควรบำรุง ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) กรมชลประทาน ตรวจดูพื้นที่ปรับปรุงงานก่อสร้างอาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีการแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทต่างๆ โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เข้าร่วมงาน ณ บลูโอ ริทึม แอนด์ โบว์ เอสพลานาด แคราย ชั้น 4 จังหวัดนนทบุรี

 ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561

งานช่วงไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

 


วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)
ดำเนินการทำความสะอาดถนนและทางเดินภายในกรมชลประทาน สามเสน ลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน
 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม มอบหมายให้ นายสมชาย ควรบำรุง ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ทำความสะอาดระเบียงและโถงทางเดินอาคารภายในกรมชลประทาน สามเสน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นผิวระเบียงทางเดินภายในอาคาร
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทาสีตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ภายในกรมชลประทาน สามเสน เพื่อบำรุงรักษาตะแกรงเหล็กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) มอบหมายให้สายตรวจกรมและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในลิฟท์ กรณีลิฟท์เกิดขัดข้อง


 

 

 วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการปรับปรุงทางเท้า และภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมชลประทานสามเสน 
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 สามเสน ดำเนินการ ตัดกิ่งไม้และกาฝาก บริเวณด้านหลังอาคารอำนวยการ เพื่อป้องกันกิ่งไม้หักโค่นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งอาจเกิดพายุฤดูร้อนและลมกรรโชกแรง
 
 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างระเบียงชั้น 1 และชั้น 2 อาคารอำนวยการ
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดระเบียงอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น10 - ชั้น14  โดยได้ขัดล้างเก็บขยะและกำจัดต้นกาฝาก สาเหตุของการอุดตันรางระบายน้ำ
 
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างระเบียง ชั้น 5 - 9 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการตัดกิ่งไม้และกาฝาก บริเวณด้านหลังอาคารอำนวยการ เพื่อป้องกันกิ่งไม้หักโค่นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งอาจเกิดพายุฤดูร้อนและลมกรรโชกแรง
สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมผูกผ้าระบาย บริเวณด้านหน้ากรมชลประทาน สามเสน
สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทาน สามเสน
 
วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการขัดล้างกำแพง บริเวณด้านหน้ากรมชลประทานสามเสน
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทาสีและติดตั้งไฟส่องแสงสว่าง บริเวณรั้วกำแพงด้านหน้ากรมชลประทาน สามเสน
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ประสานสำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี เพื่อกำจัดแมลง และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ภายในกรมชลประทาน สามเสน
สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ประสานสำนักงานเขตดุสิต ดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูล อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

 

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายสมชาย  ควรบำรุง

ผอส.๑ ลก.

ปฏิทิน

May 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Clock

จำนวนผู้เข้าชม

Today 22

Yesterday 35

Week 75

Month 808

All 8561

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.

 

 สายด่วนกรมชลประทาน