Get Adobe Flash player

Facebook ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

Login Form

 

สารจาก CKO สำนักงานเลขานุการกรมปี พ.ศ.2560
 

 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย กรมชลประทาน สามเสน

 คู่มือการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ กรมชลประทาน สามเสน

ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

  แผนผังเส้นทางจราจรขณะมีการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ

  ประกาศเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และการจราจรเนื่องจากผลกระทบในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมน้ำ 

  DOWNLOAD แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1สามเสน  

  ประกาศกรมชลประทาน เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงา

  มติที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big cleaning Day  และกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10  ณ กรมชลประทาน สามเสน


วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง โดยวิทยากรจากสถานนีดับเพลิงสามเสน เป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรมและบรรยาย ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน และอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายสมชาย
ควรบำรุง ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน) นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 (ปากเกร็ด) กรมชลประทาน ตรวจดูพื้นที่ปรับปรุงงานก่อสร้างอาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีการแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทต่างๆ โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เข้าร่วมงาน ณ บลูโอ ริทึม แอนด์ โบว์ เอสพลานาด แคราย ชั้น 4 จังหวัดนนทบุรี

 ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานช่วงไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561

งานช่วงไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

 

งานช่วงไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการปรับปรุงสวนและจัดทำรางระบายน้ำ บริเวณรอบอาคารตรวจสอบภายในกรมชลประทาน สามเสน


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทาสีสะพานทางเชื่อมอาคารภายในกรมชลประทาน สามเสน

สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการจัดสถานที่ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 พร้อมลงนามถวายพระพร ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณห้องโถง
ชั้น 1 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) จัดเตรียมที่จอดรถสำหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุม ณ กรมชลประทาน สามเสน

 
 
 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) จัดเตรียมห้องประชุม เพื่อต้อนรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดเช็ดล้างกระจกภายนอกอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู โดยวิธีโรยตัว

 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการซ่อมแซมตัดต่อท่อระบายน้ำ ทิ้งที่อุดตัน บริเวณชั้น 9 และชั้น 10 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ. ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรมโดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดระเบียง ชั้น 2-14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน เพื่อป้องกันการอุดตันของรางระบายน้ำ 
วันที่ 1 2 และ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการล้างทำความสะอาดกระจก และผนังด้านนอกอาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภูกรมชลประทาน สามเสน โดยวิธีโรยตัว
 
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 ( สามเสน) ดำเนินการ ประดับและตกแต่งสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1(สามเสน)ดำเนินการ ทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในกรมชลประทาน สามเสน เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทานครบรอบปีที่ 117 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ กรมชลประทาน สามเสน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน)ดำเนินการทำความสะอาด อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู และจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 13 มิถุนายน 2562

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ได้ดำเนินการกันพื้นที่จอดรถและปรับปรุงพื้นที่จอดรถชั่วคราว
เพื่อเตรียมสำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปี่ที่ 117
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
 สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการจัดเตรียมและทำความสะอาดจุดลงทะเบียนและรับประทานอาหาร เพื่อเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ห้องรับรองต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เพื่อเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการจัดเตรียมและทำความสะอาดจุดลงทะเบียนและรับประทานอาหาร เพื่อเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่จัดงานเต็นท์นิทรรศการและโดยรอบ เพื่อเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบปีที่ 117
 
วันที่ 13 มิถุนายน 2562


สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ดำเนินการจัดเตรียมและทำความสะอาดสถานที่พิธีสงฆ์ เพื่อเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117
วันที่ 13 มิถุนายน 2562


 

ค้นหา

ผู้บริหาร

นายสมชาย  ควรบำรุง

ผอส.๑ ลก.

ปฏิทิน

July 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Clock

จำนวนผู้เข้าชม

Today 12

Yesterday 41

Week 233

Month 690

All 10384

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook สลก.

 

 สายด่วนกรมชลประทาน