กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2241 2690 #2750
rid.secret@gmail.com

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม
ที่อยู่:
811 ตึกอำนวยการชั้น 2 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
จ.กรุงเทพฯ
10300
ไทย
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ 0-2241-2690
โทรสาร:
โทรสาร 0-2243-6966