ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วทุกอาคาร ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ Covid-19

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่า […]