ประชุมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ เพื่อการจัดการสวัสดิการภายในกรมชลประทาน

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายเกียรติพงษ์ เ […]

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุ […]

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขาน […]