เปิดแล้ว!! ทางเชื่อม 3 อาคาร กรมชลประทาน

เปิดแล้ว!! ทางเชื่อม 3 อาคาร กรมชลประทาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเปิดทางเชื่อมอาคาร ระหว่างอาคารอำนวยการอาคารศูนย์วิศวกรรมกรมชลประทาน และอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ตามคำสั่งของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้มีการอนุมัติให้เปิดใช้เส้นทางดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่อนคลายลง ตามมติที่ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมชลประทาน