ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วทุกอาคาร ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ Covid-19

ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 (สามเสน) ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วทุกอาคาร ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ Covid-19
วันนี้ (23 มกราคม 2564) ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 สำนักงานเลขานุการกรม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานบริเวณจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันและทำความสะอาดทั่วทุกบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

Leave A Reply