กรมชลประทาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

กรมชลประทาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์? 2564) นาย?เกียรติพงษ์ เพชร?ศรี เลขานุการกรม ได้มอบหมายให้ ส่วนอาคารสถานที่ที่ 1 สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานบริเวณจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันและทำความสะอาดทั่วทุกบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ