กรมชลประทาน ถนนสามเสน กทม. 10300
rid.secret@gmail.com

0 2241 2690
#2750

สำนักงานเลขานุการกรม

    5 มกราคม 2561 ประชุมสรุปผลงานประจำปีของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯวันนี้ 4 มกราคม 2561 การมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมชลประทานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ อาคาร ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 

4 มกราคม 2561 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม กรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าอวยพรและขอพร นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมรับพรปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ ห้องรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 

 

      3 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง  ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการกองพัสดุ นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ พร้อมรับพรปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 


3 มกราคม 2561 เวลา 08.09 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร- อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 61 รูป เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 2561 ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 99 ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ    

2020 © Xcar. All Rights Reserved.